Wat doet de Amnesty groep Wageningen?

Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten. Een klik op de activiteit leidt naar meer details.

 Schrijfacties

Een sterk wapen in de strijd tegen de schendingen van mensenrechten is het schrijven van een brief. Op die manier worden jaarlijks duizenden ‘vergeten’ zaken onder de aandacht gebracht. In zo’n brief worden autoriteiten gevraagd om een onderzoek in te stellen bij een onjuiste berechting, het toelaten van artsen wanneer gevangenen niet de nodige medische hulp krijgen of wordt aangedrongen op vrijlating van gevangenen die vast zitten vanwege hun meningsuiting. 

De schrijfgroep van Amnesty Wageningen zet zich op verschillende manieren in om in Wageningen schrijfacties van de grond te krijgen. Enerzijds gebeurt dit door het aanbieden van  schrijfabonnementen. Je ontvangt dan maandelijks brieven of kaarten om te verzenden en wordt op de hoogte gehouden van Amnesty activiteiten in Wageningen via de actiebrief. Daarnaast worden er nu en dan schrijfbijeenkomsten georganiseerd.

Angst voor publiciteit is voor regeringen vaak een reden om een gevangene vrij te laten of beter te behandelen. Lees bijvoorbeeld de laatste "Goed Nieuws" berichten die er zijn te melden over zaken waarvoor vanuit Wageningen is geschreven.

Voorbeeldbrieven kun je ook vinden op de landelijke site van Amnesty (www.amnesty.nl). Er is ook een e-mail actienetwerk. Je krijgt de brieven dan via e-mail rechtstreeks uit Amsterdam. Dat kan ook in de vorm van een zogenaamde bliksemactie. Die worden gevoerd op het moment dat Amnesty informatie ontvangt waaruit blijkt dat iemands leven direct in gevaar is. Dat kan  bijvoorbeeld zijn bij direct levensgevaar als gevolg van marteling, 'verdwijning', terdoodveroordeling, bij dreigende terugzending van vluchtelingen die vervolging te vrezen hebben of als iemand dringend medische verzorging nodig heeft.

Tegenwoordig kun je ook deelnemen aan acties via je mobiele telefoon door het verzenden van een sms-bericht. Op die manier kan razendsnel worden gereageerd. Zo worden in de praktijk martelingen voorkomen en soms kan een massaal protest zelfs het verschil tussen leven en dood betekenen. Op www.amnesty.nl vind je meer informatie en kun je jezelf aanmelden voor deze actievorm. 

Wil je meer weten over het het werk van de schrijfgroep of wil je jezelf aanmelden als abonnee, dan kun je dat kenbaar maken bij één  van  de leden van de Amnesty schrijfgroep (Wim te Winkel, 0317-424246, wim.te.winkel@planet.nl).


[terug]
naar boven
 

Bijzondere actiemomentenbevrijdingsfestival

Amnesty Wageningen doet vaak mee in acties die voortvloeien uit een landelijke of wereldwijde campagnes die Amnesty International voert. Zo loopt er op dit moment de campagne 'Recht op een menswaardig bestaan'. We gebruiken de  informatie en het actiemateriaal dat wordt aangeleverd door het landelijk secretariaat van Amnesty in Amsterdam en vertalen dat in een aanpak voor een actie binnen Wageningen. In dat verband zijn de Internationale Vrouwendag op 8 maart, Bevrijdingsdag op 5 mei en de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december belangrijke data.

Maar ook op andere data kunnen acties van Amnesty plaatsvinden bijvoorbeeld via een stand op de markt of aanhakend bij een evenement dat in Wageningen plaatsvindt, zoals bij het Leeffestival in het derde weekend van juni, de Algemene Introductiedagen voor nieuwe studenten eind augustus, of de Molenmarkt in het tweede weekend van september.[terug]
naar boven

Studentenactiesguantanamo

De studentengroep van Amnesty Wageningen is in 2005 gestart en heeft tot 2008 gedraaid en vervolgens enkele jaren stil gelegen. De groep functioneerde redelijk autonoom en zette zich op verschillende manieren in om het werk van Amnesty onder de aandacht van jongeren te brengen, waarbij de groep zich in het bijzonder richtte op de studenten van de Wageningen Universiteit. Dat gebeurde via ludieke acties, via thema-avonden of filmvoorstellingen. Meestal werd aangehaakt bij campagnes die ook landelijk liepen. Door het vertrek van een aantal actieve studenten lag de studentengroep als zelfstandige groep binnen de locale Amnesty afdeling in Wageningen tussen 2008 en 2010 stil. Studenten die actief zijn voor Amnesty deden wel mee met de activiteiten van de locale afdeling.

Vanaf eind 2010 is er weer een zelfstandige studentengroep in Wageningen. De groep bestaat uit een groep enthousiaste studenten, afkomstig uit verschillende landen, die behoorlijk aan de weg  timmeren met leuke acties die veel respons krijgen.  Heb jij ook hart voor het werk van Amnesty International en wil je binnen de studentengroep in actie komen tegen onrecht door je stem te laten horen? Neem je geen genoegen met discriminatie, racisme, marteling en overheden die dit toelaten of praktiseren? Neem vrijblijvend contact op met de studentengroep via info@aisw.amnesty.nl


 

[terug]
naar boven

Het scholenwerk

De scholengroep van Amnesty International Wageningen was gedurende een aantal jaren een heel actieve subgroep die voor een groot deel uit studenten en pas afgestudeerden bestond. Vanwege stages en het vertrek van een aantal studenten uit Wageningen is de scholengroep onderbezet geraakt en is er enige tijd samengewerkt met studenten van de lerarenopleiding van de Christelijke Hogeschool Ede om lessen te kunnen verzorgen. Hoewel we erg blij waren met de hulp van de studenten uit Ede en ook enthousiast waren over de manier waarop zij het invulden, bleek het organisatorisch lastig om het scholenwerk op deze manier te blijven invullen. Daarom heeft het scholenwerk in Wageningen een lange periode stil gelegen.

In het voorjaar van 2013 is besloten om het voorlichtingswerk in de groepen 7 en 8 op de basisscholen weer op te pakken. In de les worden twee kinderrechten centraal gesteld; het recht op onderwijs gekoppeld aan kinderarbeid en gelijke rechten voor iedereen gekoppeld aan pesten. De les wordt gestart met een koffer waar dingen in zitten die hier mee te maken hebben. Vervolgens zal uitgelegd worden wat Amnesty doet en waarom. Verder is er een quiz en een doe-activiteit. Komend schooljaar hopen we op meer scholen lessen te gaan verzorgen. Om die ambities waar te kunnen maken heeft de groep nog wel wat versterking nodig, met name van mensen die wel voor de klas willen staan. Hebt u interesse om mee te doen of kent u wellicht mensen die wellicht geïnteresseerd zijn, geef dit dan aan bij Wim te Winkel (wim.te.winkel@planet.nl of 06-13693138 / 0317-424246).


[terug] naar boven