Schrijfbijeenkomsten

Het leuke van deelname aan een schrijfbijeenkomst is dat je het gevoel hebt dat je samen met anderen in actie komt. Verschillende kerken in Wageningen ondersteunen schrijfacties. Zo worden er regelmatig brieven verspreid na kerkdiensten in de Bevrijdingskerk van de Protestantse wijkgemeente Lukas aan de Ritzema Bosweg en na diensten in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat van de Rooms Katholieke Parochie. Ook de Arboretumkerk aan de Arboretumlaan is daarin actief. De brieven die worden uitgedeeld zijn in het Engels beschikbaar en kunnen worden overgeschreven. De achtergrondinformatie bij deze brieven is vanzelfsprekend gewoon in het Nederlands beschikbaar.

Incidenteel organiseren de schrijfgroep of de studentengroep ook schrijfavonden. Bij deze schrijfavonden wordt meestal een thema gekozen dat in de acties centraal staat. Heb je interesse om mee te schrijven? Houdt dan de aankondigingen op deze site of in de lokale media in de gaten.