Welkom . .Op deze website van de groep Wageningen van Amnesty International. De groep bestaat al 40 jaar, en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik hier voor meer informatie over onze groep. 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:      
mtm210519Dinsdag 21 mei wordt in Movie W in het kader van Movies that Matter de Tsjechisch-Kroatische documentaire ‘When the war comes’ van regisseur Jan Gebert getoond. Drie jaar lang volgde deze Tsjechische filmmaker de leden van de Slowaakse extremistische, paramilitaire groep Svrcek. Het aanvangstijdstip van de film is 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de film.

cbflogo

Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk