Welkom . .Op deze website van de groep Wageningen van Amnesty International. De groep bestaat al 40 jaar, en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik hier voor meer informatie over onze groep. 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:      
MtMontour

Vanaf oktober tot en met mei wordt telkens op de derde dinsdag van de maand een film in het kader van Movies that matter on Tour geprogrammeerd zal worden in Movie W. Daarvoor zijn enkele mensen nodig, die de films van tevoren bekijken en er een thema uit destilleren om er na afloop van de vertoning in Movie W over door te praten. Deze commissie gaat daarbij ook op zoek naar iemand die goed is ingevoerd in dit specifieke mensenrechtenthema en die daar wel over met het publiek in gesprek wil. Lijkt je dit een leuke klus of ken je iemand die hier wellicht belangstelling voor heeft? Meld dit dan aan Wim te Winkel, contactpersoon voor Amnesty Wageningen.

cbflogo

Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk