Amnesty groep Wageningen

In Wageningen is er een groep van ongeveer 12 enthousiaste mensen actief voor Amnesty International. De leeftijd varieert van begin 20 tot een flink eind daar boven. Er zijn mensen die zich al een heel aantal jaren inzetten voor Amnesty, maar er sluiten ook regelmatig nieuwe leden aan. Omdat er ook mensen na hun studie uit Wageningen vertrekken of tijdelijk weg zijn vanwege een stage, wisselt de groep regelmatig van samenstelling. 

De missie van de groep is het opkomen voor de mensenrechten en het in contact brengen van de Wageningse gemeenschap met het werk van Amnesty International. Dat gebeurt vooral via het geven van voorlichting, het opzetten van acties en het werken aan publiciteit.  5mei

Elke 4 tot 6 weken wordt er plenair vergaderd om zaken voor te bereiden en om door te praten wat er in de verschillende terreinen van het Amnesty werk speelt. Hoewel we ons met zeer serieuze zaken bezighouden is de sfeer tijdens vergaderingen erg ongedwongen en gemoedelijk. Nu en dan nemen we buiten de gewone agendapunten van een vergadering de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over thema's waar Amnesty zich mee bezig houdt. Om elkaar ook eens onder wat andere omstandigheden te ontmoeten, gaan we als groep een keer per jaar ergens eten.

Het hele jaar door voert Amnesty International grote en kleine acties en we haken in Wageningen voor een deel in op acties die landelijk of zelfs wereldwijd worden gevoerd. Met name rond 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december en rond de Internationale Vrouwendag op 8 maart proberen we het thema mensenrechten breed onder de aandacht te krijgen. Soms koppelen we een actie aan een Wagenings evenement waar we Amnesty goed bij vinden passen. Zo zijn we in augustus meestal aanwezig tijdens de Algemene Introductiedagen voor nieuwe studenten en tijdens het Leeffestival in juni. In andere situaties zetten we zelf of in samenwerking met andere Wageningse organisaties een actie op, bijvoorbeeld om het actiedossier onder de aandacht te brengen.

Amnesty kan altijd actieve mensen gebruiken en dat geldt ook voor de groep in Wageningen. Om een indruk te krijgen kun je een keer vrijblijvend een plenaire vergadering bezoeken. Je kunt daarvoor contact zoeken met Wim te Winkel (0317-424246 of wim.te.winkel@planet.nl). Hij is de contactpersoon voor Amnesty Wageningen