Komende activiteiten


Movies that Matter on Tour in februari en maart
Op dinsdag 18 februari vertoont Movie W in het kader van Movies that Matter on Tour de film ‘Camille’ van de Franse regisseur Boris Lojkine. Het is een biopic over de Franse fotografe Camille Lepage, die door de Centraal-Afrikaanse Republiek reist om daar de burgeroorlog te fotograferen. In de film wordt de complexiteit van het conflict inzichtelijk. De aanvang van de film is 20.00 uur. De film is in het Engels ondertiteld. Catherina Wilson-Janssens, als onderzoekster verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, gaat na afloop met het publiek in gesprek over de film.

Catherina Wilson-Janssens heeft veel onderzoek gedaan naar de burgeroorlog in de Centrale Afrikaanse Republiek. Ze volgde daarbij veel mensen die het land zijn ontvlucht vanwege het geweld en hun toevlucht zochten in buurlanden zoals de Democratische Republiek Congo. In het nagesprek zal ze iets over de voorgeschiedenis van het land vertellen en meer duidelijk maken over de oorsprong van het conflict. Welke internationale krachten speelden en spelen er? Wie betaalt en levert de wapens voor de strijdende partijen? Wat is de rol van de media? Wat kan de internationale gemeenschap doen?

Op dinsdag 17 maart staat de film ‘Adam’ van de Franse regisseuse Maryam Touzani op het programma. Zij vertelt in deze film het verhaal van de zwangere Samia die in Casablanca werk en onderdak vindt bij een alleenstaande moeder Abla. Hoewel zij haar handen vol heeft aan de opvoeding van haar dochter en een kleine bakkerij runt. Op subtiele wijze brengt Touzani het leven van haar personages in beeld, waarmee zij een gevoelig onderwerp zoals de positie van ongehuwde zwangere vrouwen in de Arabische wereld op overtuigende wijze aan de orde stelt.

Ook de film Adam is in het Engels ondertiteld. De voorstelling begint om 20.00 uur. Na afloop hopen we ook weer met een deskundig iemand over het thema van de film na te praten.


Collecteweek van 9 tot 14 maart

De nationale collecteweek van 2020 van Amnesty International staat gepland voor de week van 9 tot en met 14 maart. Ieder jaar collecteren duizenden vrijwilligers voor Amnesty International. Vorig jaar bedroeg de opbrengst 1,2 miljoen euro. Mogelijk heeft u in vorige jaren ook voor Amnesty gecollecteerd. Dan bent u waarschijnlijk al door een wijkhoofd benaderd met de vraag of u ook dit jaar weer wilt collecteren. Is dat niet gebeurd of bent u niet eerder collectant geweest, maar zou u wel mee willen doen, dan kunt u dat natuurlijk aangeven bij Amnesty.Themamiddag over vluchtelingen uit Syrië
In Wageningen is sinds 2014 de Stichting ‘Wageningen steunt Syrische Vluchtelingen in Irbid’ actief. Het doel van de stichting is ‘het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan Syrische vluchtelingen’ waarbij de aandacht specifiek is gericht op Syrische vluchtelingen die in de Jordaanse stad Irbid verblijven. Daarbij gaat het niet alleen om het inzamelen van geld. De stichting wil juist ook een band opbouwen met mensen en organisaties in Irbid, maar ook met mensen die vanuit Syrië in Wageningen verblijven.

De Stichting wil op zondagmiddag 15 maart een evenement organiseren in Wageningen om onder de aandacht te brengen hoe de levens van mensen overhoop gehaald worden wanneer je vanwege een oorlog in je land gedwongen bent om te vluchten. De stichting heeft contact gezocht met de Amnesty International groep in Wageningen om de middag mede te organiseren.

Er zal die middag via interviews veel aandacht zijn voor de persoonlijke verhalen van mensen. Van Syriërs in Wageningen en van Syriërs in Irbid. We willen in het programma ook ruimte maken voor gedichten en muziek. Ook hopen we in interviewvorm een deskundig iemand aan het woord te laten  die duidelijk maakt welke mensenrechten in de knel komen wanneer je als vluchteling je land moet verlaten, aangewezen bent op opvang in de regio zoals Jordanië, of wanneer je als vluchteling naar Nederland komt.

De voorbereidingen zijn gaande. De datum voor de themamiddag is al bepaald en ook het programma ligt al in grote lijnen vast. Over de locatie en het aanvangstijdstip moet nog wel een definitief besluit worden genomen.