logo

RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van de activiteiten van Amnesty rond 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en de manier waarop daar in en om Wageningen op verschillende plekken aandacht aan geschonken wordt.  

In deze nieuwsbrief:

 

In actie

De acties die Amnesty International de aflopen jaren voerde rond de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december waren behoorlijk succesvol. In 2010 werd actie gevoerd voor mensenrechtenactiviste Su Su Nway uit Myanmar die toen al een aantal jaren gevangen zat. Ze werd in oktober 2011 vrijgelaten. Rond 10 december 2011 werd door Amnesty aangedrongen op de opheffing van de noodtoestand in Egypte, nadat president Moebarak was teruggetreden. Na ruim 31 jaar kwam daar op 1 juni 2012 inderdaad een einde aan. Vorig jaar stonden de mensenrechtenactivisten Ales Bialiatski uit Wit-Rusland en Nasrin Sotoudeh uit Iran centraal in de acties van Amnesty. Ales Bialiatski, voorzitter van het Mensenrechtencentrum Viasna, zit nog steeds gevangen, maar Nasrin Sotoudeh werd in oktober van dit jaar vrijgelaten.

lopez      bolotnaya

Dit jaar worden er diverse schrijf- en groetenacties georganiseerd. In Wageningen vestigt Amnesty de komende weken met name aandacht op de positie van koptische Christenen in Egypte en op de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Rusland sinds Vladimir Poetin opnieuw als president is aangetreden.

Kaarsenactie in restaurants

Net als in voorgaande jaren is aan restaurants in Wageningen gevraagd of zij op 10 december en het weekend daar aan voorafgaand kaarsen van Amnesty International op tafel willen zetten. Rond de kaarsen zit een strookje met informatie over schrijf- en groetenacties die Amensty voert. Gasten in de restaurants kunnen een flyer meenemen waarin wordt toegelicht hoe zij aan een actie kunnen deelnemen. Een groot aantal restaurants heeft toegezegd aan de actie te zullen meewerken, waaronder Vreemde Streken, Toledo, Héérlijk, 't Carillon en Colors en Drinks and Bites. Ook in de Bblthk en het Heerenstraat Theater zullen kaarsen van Amnesty komen te staan.

restaurants


Fakkelwake bij station Ede-Wageningen

Op 10 december 1948 werden door de Verenigde Naties de Universele Verklaringen voor de Rechten van de Mens opgesteld. Dat is de reden dat deze dag is uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Voor Amnesty International een dag om ieder jaar bij stil te staan. 

art3        fakkelwake

Op maandag 10 december houdt de Amnestygroep Bennekom van 17:00 tot 19:00 uur bij de uitgang van het station Ede-Wageningen een fakkelwake. Voorbijgangers kunnen tevens een petitie tekenen.


Kaarten- en kaarsenverkoop in kerken

Amnesty zal op zondag 8 december rondom de vieringen in de Arboretumkerk, de Bevrijdingskerk en de Johannes de Doperkerk kaarten en kaarsen verkopen. In enkele kerken wordt die dag ook voor Amnesty gecollecteerd. Er zal bovendien via een petitie aandacht worden gevraagd  voor de positie van Koptische christenen in Egypte.

kopten

Sinds president Morsi in juli door het leger werd afgezet, werden verschillende kopten gedood en werden hun kerken, bedrijven en huizen aangevallen. De Egyptische autoriteiten doen vrijwel niets om dit geweld te stoppen. In de petitie worden de president, de minister van defensie en de openbaar aanklager in Egypte gevraagd om bescherming van de kopten, herbouw van hun kerken en andere gebouwen en berechting van de daders. Dit jaar hebben we als Wageningse groep ook een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn in een viering van de Rooms Katholieke kerk in Renkum om iets over het werk van Amnesty te vertellen en kaarten en kaarsen te verkopen. Daar gaan we op zondag 15 december naar toe.

'Mensenrechten geschonken of geschonden'

De Interculturele werkgroep Wageningen organiseert op 14 december een debat over de waarde van mensenrechten en wat meer specifiek voor vluchtelingen. Dat gebeurt in wijkhuis de Nude aan de Kortestraat. Er wordt medewerking verleend door de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, en diverse organisaties die goed ingevoerd zijn in de naleving van de rechten van vluchtelingen in Nederland. Er is ook volop gelegenheid om met hen in debat te gaan.

iww    paspoort

Ook het onlangs gepresenteerde 'Paspoort van Wageningen', waarin een aantal basisrechten voor ongedocumenteerden zijn vastgelegd, komt aan de orde. De middag start om 14.00 uur en de afsluiting is rond 16.30 uur.

Duurzame Kerstmarkt Vreemde Streken

Eetwinkel Vreemde Streken houdt op zaterdag 21 en zondag 22 december een duurzame kerstmarkt op het Conventplein. Op deze markt draait het om thuis-, ambachtelijke-, en streekproducten. Er is warme chocolademelk, gluhwein, snert en er staan vuurkorven. Amnesty zal op 21 december ook met een kraam aanwezig zijn om spullen te verkopen en handtekeningen te verzamelen. Naast de positie van Koptische christenen in Egypte, brengen we ook de situatie in Rusland nog eens onder de aandacht.

rusland egypte

Sinds Vladimir Poetin in mei 2012 voor een derde termijn als president van Rusland werd beëdigd, verslechtert de mensenrechtensituatie in het land in hoog tempo. Met nieuwe wetten legt Poetin stap voor stap critici het zwijgen op. Amnesty International voert tot aan de komende Winterspelen intensief actie zodat de mensen in Rusland in vrijheid voor hun mening kunnen uitkomen.

Anders actief voor Amnesty

In december ligt de nadruk in de activiteiten van Amnesty International in Wageningen sterk op het verzamelen van handtekeningen en de verkoop van artikelen. De Wageningse werkgroep houdt zich ook met andere zaken bezig, waarbij u kunt aanhaken. U kunt schrijfabonnee worden en regelmatig brieven schrijven voor een zaak die Amnesty aanreikt. Begin februari vindt de landelijke collecte van Amnesty International plaats. In Wageningen kan het team van collectanten en wijkhoofden nog versterking gebruiken. 

collecte

Dit jaar heeft Amnesty het scholenwerk weer opgepakt. Daarbij wordt met behulp van een lesprogramma van Amnesty in de hoogste groepen van de basisschool verteld over het belang van het respecteren van mensenrechten. Andere zaken die dit jaar in Wageningen de aandacht van Amnesty kregen waren de rechten van vrouwen, de misstanden rond vreemdelingendetentie in Nederland en de ontwikkelingen in Rusland. Samen met de groep uit Bennekom en het Heerenstraat Theater werd een film- en debatavond georganiseerd rond de documentaire The Invisble Men, over de moeilijke situatie van homojongeren in de Palestijnse bezette gebieden. Ook in 2014 hopen we weer actief naar buiten te kunnen treden.

petitie    film

Wilt u meedoen of meer informatie over de locale werkgroep neemt u dan contact op met Wim te Winkel, contactpersoon van Amnesty Wageningen (wim.te.winkel@planet.nl, 0317-424246 / 06-13693138). 

Vanaf eind 2010 is er ook weer een zelfstandige studentengroep in Wageningen. De groep bestaat uit circa 8 enthousiaste studenten, afkomstig uit verschillende landen, die behoorlijk aan de weg timmeren met leuke acties die veel respons krijgen. De studentengroep heeft ook een eigen facebookpagina waar je meer informatie over hun activiteiten kunt vinden en waar je contact met de groep kunt leggen. 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

        Contactpersoon:
        Wim te Winkel
        T: 0317-424246 / 06-13693138
        wim.te.winkel@planet.nl