logo

RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van de activiteiten van Amnesty rond 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en de manier waarop daar in en om Wageningen op verschillende plekken aandacht aan geschonken wordt.  

In deze nieuwsbrief:

 

In actie voor Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh

De acties die Amnesty International de aflopen jaren voerde rond de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december waren succesvol. In 2010 werd actie gevoerd voor mensenrechtenactiviste Su Su Nway uit Myanmar die toen al een aantal jaren gevangen zat. Ze werd in oktober 2011 vrijgelaten. Rond 10 december 2011 werd door Amnesty aangedrongen op de opheffing van de noodtoestand in Egypte, nadat president Moebarak was terug getreden. Na ruim 31 jaar kwam daar op 1 juni 2012 inderdaad een einde aan. Dit jaar staan Ales Bialiatski uit Wit-Rusland en Nasrin Sotoudeh uit Iran centraal in de acties van Amnesty.

AlesAles Bialiatski is voorzitter van het Mensenrechtencentrum Viasna in Wit-Rusland. In augustus 2011 werd hij gearresteerd en op 24 november tot vierenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van het ‘op grote schaal verduisteren van inkomen’. Volgens Amnesty International is Bialiatski een gewetensgevangene, die alleen vastzit om hem het zwijgen op te leggen. Ales Bialiatski werd gearresteerd omdat hij persoonlijke bankrekeningen in Litouwen en Polen had gebruikt om het Mensenrechtencentrum Viasna (Lente) te steunen. In 1998 richtte Bialiatski Viasna op, dat uitgroeide tot een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in Wit-Rusland. Het centrum ondersteunt slachtoffers van mensenrechtenschendingen en verzamelt informatie over de mensenrechtensituatie in het land.

NasrinNasrin Sotoudeh is advocate en moeder van twee kinderen. Ze zit een celstraf uit van zes jaar en mag daarna tien jaar lang haar beroep niet uitoefenen. Ze kreeg nationale bekendheid door haar verdediging van minderjarigen in doodstrafzaken. In 2011 kreeg ze de Freedom to Write Award van de internationale schrijversvereniging PEN. Ze zit uitsluitend vast vanwege haar werk, waarbij ze vreedzaam gebruik maakte van haar recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering. Door hongerstakingen is ze in de gevangenis erg verzwakt. Nasrin Sotoudeh werd op 4 september 2010 opgepakt en zit sindsdien in de Evin-gevangenis in Teheran. Ze zat lange tijd in eenzame opsluiting. Op 9 januari 2011 werd ze door het Revolutionaire Hof veroordeeld wegens ‘propaganda tegen de staat’, ‘samenzwering tegen de nationale veiligheid’ en ‘lidmaatschap van een verboden organisatie’. Rechtszaken die voor het Revolutionaire Hof dienen voldoen niet aan de internationale normen voor een eerlijk proces. Door de eenzame opsluiting is Nasrin Sotoudehs gezondheid verslechterd.

Kaarsenactie in restaurants

Net als in voorgaande jaren is aan restaurants in Wageningen gevraagd of zij in het weekend rond 10 december kaarsen van Amnesty International op tafel willen zetten. Rond de kaarsen zit een strookje met informatie over Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh. Gasten in de restaurants worden op hun zaak geattendeerd en kunnen een actiekaart tekenen en achterlaten waarin voor hun vrijlating wordt gepleit. Een groot aantal restaurants heeft toegezegd aan de actie te zullen meewerken, waaronder Vreemde Streken, Toledo, Héérlijk, Dunya, Buurman en buurman, Carillon, Colors en Drinks and Bites. Ook in de Bblthk en het gemeentehuis zullen kaarsen van Amnesty komen te staan.

restaurants


Fakkelwake bij station Ede-Wageningen

Op 10 december 1948 werden door de Verenigde Naties de Universele Verklaringen voor de Rechten van de Mens opgesteld. Dat is de reden dat deze dag is uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Voor Amnesty International een dag om ieder jaar bij stil te staan. Op maandag 10 december houdt de Amnestygroep Bennekom van 17:00 tot 19:00 uur bij de uitgang van het station Ede-Wageningen een fakkelwake en de Wageningse afdeling assisteert daarbij. Er wordt ook actie gevoerd voor de vrijlating van Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh. Voorbijgangers kunnen een petitie tekenen voor de vrijlating van de beide gewetensgevangenen.

fakkelwake

Kaarten- en kaarsenverkoop in kerken

Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh staan ook centraal in de acties die de lokale groep van Amnesty in Wageningse kerken zal voeren. Rondom de vieringen in  verschillende kerken zullen de komende weken kaarsen en kaarten worden verkocht. Op zondag 2 december gebeurt dat in de Bevrijdingskerk van de Protestantse gemeente aan de Ritzema Bosweg. Zaterdag 8 december en zondag 9 december zal Amnesty aanwezig zijn in Johannes de Doperkerk van de Rooms Katholieke gemeenschap in de Bergstraat. Op zondag 9 december is Amnesty ook te gast in de Arboretumkerk aan de August Faliseweg waar de Doopsgezinde gemeente samenkomt. Mensen krijgen dan ook de gelegenheid een petitie te tekenen of om een persoonlijke kaart te sturen waarbij om de vrijlating van Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh wordt gevraagd.

Duurzame Kerstmarkt Vreemde Streken

Eetwinkel Vreemde Streken houdt op zaterdag 15 en zondag 16 december een duurzame kerstmarkt op het Conventplein. Op deze markt draait het om thuis-, ambachtelijke-, en streekproducten. Er is warme chocolademelk, gluhwein, snert en er staan vuurkorven. Amnesty zal op 15 december ook met een kraam aanwezig zijn om spullen te verkopen en handtekeningen te verzamelen waarbij voor de vrijlating van Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh wordt gepleit.

Kerstgroetenactie op 16 december

Op de tweede dag van de Duurzame Kerstmarkt van Vreemde Streken, op zondag 16 december, organiseert Amnesty daar een Kerstgroetenactie. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen mensen in de eetwinkel aan de Kloostersteeg een kaartje versturen aan gewetensgevangenen om hen een hart onder de riem te steken. We hopen een groot aantal kaarten te versturen naar Walid Yunis Ahmad uit de Koerdische regio van Irak, de Chinese schrijver en dichter Nurmemet Yasin en aan Behareh Hedayat, een activiste voor vrouwenrechten in Iran. Alle materiaal om een kaart te versturen is aanwezig.Kaarslicht in Bevrijdingsstad

kaarslichtzangDe commissie Kaarslicht in Bevrijdingsstad organiseert op vrijdag 21 december opnieuw een korenfestival. Een groot aantal koren en het orkest van de Wageningse Harmonie brengen tussen 19.00 en 21.00 uur op verschillende plaatsen in de binnenstad kerstliederen ten gehore. De straten worden verlicht door duizenden waxinelichtjes en vuurkorven. Het festival wordt van 21.00 tot 21.30 uur afgesloten op de Markt met een samenzang van alle koren en het aanwezige publiek onder begeleiding van het orkest van de Harmonie. Voor het op temperatuur houden van de inwendige mens wordt gezorgd. Glühwein en warme chocolademelk zijn ruim voorhanden. De organisatie is van mening dat een informatiekraam van Amnesty ook goed in deze sfeer past. Aan de uitnodiging geven we ook dit jaar weer graag gehoor. We zullen ook hier aandacht vragen voor Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh.


Anders actief voor Amnesty

In december ligt de nadruk in de activiteiten van Amnesty International in Wageningen sterk op het verzamelen van handtekeningen en de verkoop van artikelen. De Wageningse werkgroep houdt zich ook met andere zaken bezig, waarbij u kunt aanhaken. U kunt schrijfabonnee worden en regelmatig brieven schrijven voor een zaak die Amnesty aanreikt. Begin februari vindt de landelijke collecte van Amnesty International plaats. In Wageningen kan het team van collectanten nog versterking gebruiken. 

collecte

Verder is de werkgroep zich aan het oriënteren of het scholenwerk weer opgepakt kan worden. Daarbij wordt met behulp van een lesprogramma van Amnesty in de hoogste groepen van de basisschool verteld over het belang van het respecteren van mensenrechten. De ervaringen van groepen in de omgeving van Wageningen zijn erg positief en we willen er graag ook in Wageningen mee aan de slag. Wilt u meedoen of meer informatie over de locale werkgroep neemt u dan contact op met Wim te Winkel, contactpersoon van Amnesty Wageningen (wim.te.winkel@planet.nl, 0317-424246 / 06-13693138). 

Vanaf eind 2010 is er ook weer een zelfstandige studentengroep in Wageningen. De groep bestaat uit circa 8 enthousiaste studenten, afkomstig uit verschillende landen, die behoorlijk aan de weg timmeren met leuke acties die veel respons krijgen. De studentengroep heeft ook een eigen facebookpagina waar je meer informatie over hun activiteiten kunt vinden en waar je contact met de groep kunt leggen. 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

        Contactpersoon:
        Wim te Winkel
        T: 0317-424246 / 06-13693138
        wim.te.winkel@planet.nl