test.jpg

RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van het Bevrijdingsfestival op 5 mei en de manier waarop Amnesty International daar in en om Wageningen op verschillende plekken aandacht aan geeft.  

In deze nieuwsbrief:

 

Directeur Amnesty ontsteekt het bevrijdingsvuur

Nazarski.jpgIn de nacht van 4 op 5 mei ontsteekt directeur Eduard Nazarski van Amnesty International Nederland om 0.00 uur het bevrijdingsvuur in Wageningen. Hij zal daarbij een korte toespraak houden waarin hij de waarde van de vier vrijheden zal benadrukken: de vrijheid van expressie en religie‚ het gevrijwaard zijn van vrees en van gebrek. Nazarski maakt zich zorgen. Hij constateert dat mensenrechten door veel mensen als minder relevant worden ervaren. De discussie over de reikwijdte en ‘houdbaarheid’ van mensenrechten raakt naar zijn mening een centrale vraag: in wat voor land en in wat voor wereld willen wij leven? Voor hem is dat een wereld waarin iedereen aanspraak kan maken op vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. En daardoor vrij kan zijn van vrees en nood en zich vrij voelt zich te uiten en zijn of haar geloof openlijk te belijden. De vier vrijheden dus. 

 

Actie Control Arms tijdens Bevrijdingsfestival

 

Op 5 mei vraagt Amnesty International de bezoekers van het Bevrijdingsfestival om een petitie voor een sterk internationaal wapenhandelverdrag te tekenen.

wageningen24marietherese.JPGIn juli onderhandelen de Verenigde Naties in New York over het eerste internationale wapenhandelverdrag; een historische kans om de komende jaren honderdduizenden mensenlevens te redden. Festivalbezoekers kunnen meedoen aan een bommenvangspel. Doel van het spel is om bommen van piepschuim te vangen en daarmee de burgerbevolking te beschermen.

Voor bijna alle exportproducten gelden internationale regels; voor wapens ontbreken deze, met alle humanitaire gevolgen van dien. Elk jaar komen honderdduizenden mensen om, raken gewond of worden gedwongen hun huis te ontvluchten als gevolg van gewapend geweld. Tachtig procent van hen zijn burgers.

 

 

CA-poster-4.jpgOok Nederland is een belangrijk doorvoerland en exporteur voor wapens; in 2010 bedroeg de Nederlandse wapenexport 650 miljoen euro. De komende maanden voert Amnesty International actie voor een sterk internationaal wapenhandelverdrag en doet daarbij een dringend beroep op de Nederlandse regering om tijdens de onderhandelingen in New York te stemmen voor een robuust verdrag, en geen concessies te doen aan landen als de Verenigde Staten, Rusland en China die pleiten voor een veel zwakker verdrag. 

Kern van het verdrag is de Gouden Regel. Als er een substantieel risico is dat een wapenlevering leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen dan moet een dergelijk levering geen doorgang vinden. Control Arms biedt de verzamelde handtekeningen aan de regering aan vlak voordat de Nederlandse delegatie naar New York vertrekt. 

 

Ambassadeurs van de Vrijheid

Go back to the zoo.jpgHet Nationaal Comité 4 en 5 mei en de 14 Bevrijdingsfestivals hebben onder andere Go Back To the Zoo benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid 2012. De groep bezoekt op 5 mei verschillende Bevrijdingsfestivals met een helikopter van defensie en komt ook naar Wageningen. Tijdens hun optredens onderstrepen zij het belang van het jaarthema 2012: Vrijheid geef je door. Vanaf 18:00 uur is de band te zien op het hoofdpodium op de Markt.

 

Studentengroep Amnesty International Wageningen

 

Vanaf eind 2010 is er weer een zelfstandige studentengroep in Wageningen. De groep bestaat uit circa 8 enthousiaste studenten, afkomstig uit verschillende landen, die behoorlijk aan de weg  timmeren met leuke acties die veel respons krijgen. Heb jij ook hart voor het werk van Amnesty International en wil je binnen de studentengroep in actie komen tegen onrecht door je stem te laten horen?


wageningen_stud_1_bewerkt.jpg

Neem je geen genoegen met discriminatie, racisme, marteling en overheden die dit toelaten of praktiseren? De studentengroep heeft ook een eigen facebookpagina waar je meer informatie over hun activiteiten kunt vinden en waar je contact met de groep kunt leggen. 

Campagne rond Arabische Lente

Naast de internationale wapenhandel heeft de situatie in het Midden Oosten en het noorden van Afrika ook de bijzondere aandacht van Amnesty. De Arabische wereld is in een jaar tijd ingrijpend veranderd. Veel oude leiders zijn weg. De toekomst is onzeker. In landen als Syrië en Bahrein houdt het geweld aan. In Egypte worden burgers nog steeds berecht in oneerlijke processen voor militaire rechtbanken. Amnesty International steunt de mensenrechten in de Arabische wereld. Want de Arabische Lente mag geen illusie worden.

arabische lente.jpgWord actief voor Amnesty - Wat past bij mij?

 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

 

          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

          mghoostrom@cs.com