RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en de manier waarop Amnesty International daar in en om Wageningen op verschillende plekken aandacht aan geeft.  

In deze nieuwsbrief:

 

Op 10 december bestaat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 62 jaar. Om deze bijzondere dag te vieren verkoopt de Wageningse groep van Amnesty International op een aantal momenten op verschillende plaatsen  prachtige kaarsen met de boodschap 'Ergens is er iemand die aan me denkt'. Nog steeds is de kaars hťt symbool van hoop en warmte. Telkens kan er ook een petitie worden ondertekend.

 

De petitie is gericht aan de autoriteiten van Myanmar (Birma) met de oproep om de 38-jarige Su Su Nway onmiddellijk vrij te laten. Zij kreeg achteneneenhalf jaar gevangenisstraf omdat ze deelnam aan een vreedzame demonstratie en een spandoek ophing. 

 

 

 

Su Su Nway werd schuldig bevonden aan landverraad en aan het 'verstoren van de openbare rust'. Ze zit in de Hkamti-gevangenis, 1900 kilometer van de hoofdstad Yangon, waar haar familie woont. Amnesty beschouwt haar als gewetensgevangene en vraagt om haar onmiddellijke vrijlating. Haar verhaal staat op de verpakking van de kaars.

 

Meer informatie is te vinden op: www.amnesty.nl/kaars

 

Een groot aantal Wageningse restaurants staan op vrijdag 10 december in het teken van de landelijke decemberactie van Amnesty International. Bezoekers van de restaurants zullen die avond dineren bij kaarslicht van Amnesty. Naast de kaars staat een kaartje met het verhaal van gevangene Su Su Nway uit Birma. Mensen worden opgeroepen de website van Amnesty te bezoeken om de petitie waarin wordt gepleit voor haar vrijlating digitaal te ondertekenen.  

 

 


De werkgroep Bennekom van Amnesty International houdt vrijdag 10 december weer een fakkelwake van 17.00 tot 19.00 uur bij station Ede-Wageningen om aandacht te vestigen op de Internationale Dag voor de rechten van de mens. Voorbijgangers kunnen een petitie ondertekenen gericht aan de autoriteiten in Myanmar waarin wordt gepleit voor onvoorwaardelijke vrijlating van Su Su Nway. Ook zullen er kaarsen worden verkocht. Mogelijk dat we de Bennekomse groep met enkele mensen vanuit Wageningen ondersteunen. 
 

 

Eetwinkel Vreemde Streken organiseert op zaterdag 11 december voor de tweede keer een Duurzame Kerstmarkt. Deze vindt plaats op het Conventplein tussen 12.00 en 17.00 uur. Er zijn verschillende kraampjes waar de streekproducenten en winkeliers duurzame en biologische producten aanbieden. Tijdens de eerste editie was er ook een levende Kerststal ingericht. Er was muziek, er waren vuurkorven en bezoekers konden genieten van warme chocolademelkof een kop snert.
 
Amnesty International was in 2009 aanwezig met een kraam en zal er ook dit jaar weer bij zijn. Er worden kaarten en kaarsen en andere Kerstspullen aangeboden. Bezoekers kunnen ook hier een petitie ondertekenen voor de vrijlating van Su Su Nway uit Myanmar.
 
 


Sinds 1985 organiseert de Commissie Kaarslicht in Bevrijdingsstad Wageningen in het laatste weekend voorafgaand aan Kerst een korenfestival. Daarbij brengen 13 koren en het orkest van de Wageningse Harmonie kerstliederen in de door duizenden waxinelichtjes en vuurkorven 'versierde' binnenstad van Wageningen. Het festival wordt afgesloten met een samenzang van alle koren en het aanwezige publiek onder begeleiding van het orkest van de Harmonie. De Kerstman is er voor de kinderen met een presentje en er is uiteraard warme chocolademelk en glŁhwein verkrijgbaar.

Kom kerstliederen luisteren in Wageningen!

Dit jaar zal de Wageningse groep van Amnesty International er ook bij aanwezig zijn om kaarsen te verkopen in het kader van de actie 'Ergens is er iemand die aan me denkt'. Ook hier kan de petitie voor Su Su Nway uit Myanmar worden ondertekend.Begin december zullen we ook in een aantal Wageningse kerken aanwezig zijn om handtekeningen te verzamelen voor de actie gericht op Myanmar en kerstkaarten, kaarsen en andere artikelen te verkopen. Op 4 en 5 december zullen we rond de diensten in de Johannes De Doperkerk van de Rooms-katholieke gemeenschap aan de Bergstraat aanwezig zijn. Op zondag 5 december gebeurt dat ook na afloop van de viering in de Bevrijdingskerk aan de Ritzema Bosweg en op zondag 12 december in de Doopsgezinde kerk aan de Arboretumlaan.

 

Word actief voor Amnesty - Wat past bij mij?


 

         

 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  •  afschaffen van de doodstraf
  •  uitbannen van marteling
  •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriŽntatie.

 

          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

          mghoostrom@cs.com