RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van het vieren van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december en de manier waarop Amnesty International daar in Wageningen bij betrokken is.  

In deze nieuwsbrief:

 

Amnesty International is onlangs de nieuwe campagne 'Recht op een menswaardig bestaaní gestart. Daarin komt de nadruk wat meer te liggen op economisch, sociale en culturele rechten van mensen. De nieuwe campagne gaat met name over de relatie tussen armoede en mensenrechten. Armoede is niet alleen een kwestie van gebrek aan geld, maar wordt in stand gehouden doordat de mensenrechten van arme mensen systematisch geschonden worden. Amnesty wil proberen te helpen deze vicieuze cirkel te doorbreken. Binnen de campagne zal Amnesty zich richten op twee subthema's:  
  1. Het recht op huisvesting, dat vooral gericht is op de veelheid van schendingen waar mensen in sloppenwijken mee te maken hebben, zoals gedwongen huisuitzettingen.  
  2. Aansprakelijkheid van bedrijven. Mijnbouw en oliewinning leiden veelal tot ernstige schendingen waarvan vooral arme mensen het slachtoffer zijn. Bedrijven worden daar in de praktijk zelden voor verantwoordelijk gesteld.  

De eerste acties in deze campagne die rond 10 december zal worden gehouden gaat over mensenrechtenschendingen als gevolg van oliewinning in Nigeria. Het doel is om 100.000 handtekeningen onder een oproep te krijgen gericht aan de Nigeriaanse regering en alle in Nigeria aanwezige oliemaatschappijen om daar de mensenrechten te respecteren. Meer over de campagne is te lezen op www.amnesty.nl.

 
 
Ook in Wageningen zullen we op verschillende momenten aandacht vragen voor de gevolgen die de oliewinning in de Nigerdelta heeft voor de mensenrechten in het gebied. Heel specifiek gebeurd dat op vrijdagavond 11 december vanaf circa 18.00 uur in de BBLTHK aan de Stationsstraat. Er is doorlopend een voorstelling van de korte film 'Nigerdelta: olievervuiling en mensenrechtení. De film geeft een overzicht van de effecten van 50 jaar oliewinning, en met name van de daarmee gepaard gaande olievervuiling en gasaffakkeling, voor de levenstandaard en gezondheid van de arme bevolking van de Nigerdelta in Nigeria. De film is een in het Nederlands ondertitelde korte versie van de documentaire 'Poison Fire' van Lars Johansson. Ook is er een in de BBLTHK een fototentoonstelling te zien van de regelmatig bekroonde fotograaf Kadir van Lohuizen. Leden van de plaatselijke groep van Amnesty zijn aanwezig om een toelichting te geven bij de beelden en er is gelegenheid een petitie te ondertekenen.

Een dag eerder, donderdag 10 december, houden de Amnesty groepen van Ede en Bennekom tussen 17.00 en 19.00 uur een fakkelwake bij de uitgang van het NS-station Ede-Wageningen. Passanten worden daar ook gevraagd de 'Nigeria petitie' te ondertekenen. Mensen uit Wageningen zullen de groepen van Ede en Bennekom daarbij ondersteunen.

 
 
De komende weken zullen we als Amnesty groep ook op verschillende plekken aanwezig zijn om kaarten en kaarsen te verkopen. Telkens zullen we daar ook handtekeningen verzamelen voor de 'Nigeria petitie'. Je kunt ons tegen komen op de volgende plaatsen:

  • op zondag 6 december vooraf en na afloop van de viering van 10.30 uur in de Rooms Katholieke kerk
  • op zaterdag 12 december tussen 11.30 uur en 16.00 uur met een kraam op de Markt
  • op zondag 13 december na afloop van de viering van 10.00 uur in de Doospgezinde kerk
  • op zondag 13 december na afloop van de viering van 10.00 uur in de Bevrijdingskerk
  • op zaterdag 19 december tussen 12.00 uur en 17.00 uur tijdens de duurzame Kerstmarkt op het Conventplein

 

Politiek debat over Wagenings minderhedenbeleid

Op vrijdagavond 11 december vindt er naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Rechten van de mens ook een bijeenkomst plaats in het wijkcentrum Nude. Er wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gedebatteerd over het minderhedenbeleid in Wageningen. De avond wordt georganiseerd door de Interculturele werkgroep Wageningen, waarin organisaties als Stichting Otherwise, de Chinese vereniging, El Goufran, Humanistisch Verbond, het Meldpunt discriminatie Ede Wageningen, OLAH, Shaanti Dal, Tusmo en Welvada vertegenwoordigd zijn. Aan de hand van een reeks stellingen wordt een ieder uitgenodigd mee te debatteren. Het debat start vanaf 20.00 uur. Amnesty heeft verder geen bemoeienis met de organisatie, maar maakt je graag attent op deze avond. 

 


Iedere locale Amnesty groep werkt naast de reguliere activiteiten aan ťťn of meer eigen dossiers. Als Wageningse groep richten we ons in het dossierwerk op de landen SyriŽ, Libanon en JordaniŽ. Het  betekent dat we regelmatig aandacht vragen voor schrijf- of groetenacties gericht op mensen in deze landen en ook de ontwikkelingen van de mensenrechten in deze landen met extra aandacht volgen.

Hoewel SyriŽ, Libanon en JordaniŽ qua geschiedenis en politieke structuur behoorlijk van elkaar verschillen zijn er in alledrie de landen nog veel verbeteringen op het terrein van mensenrechten mogelijk. Op de website van Amnesty Wageningen kun je daar veel meer over lezen.

Spreekt het je aan om zelf aan dit digitale actienetwerk van Amnesty International te werken, neem dan contact op met Marjon Oostrom, contactpersoon voor Amnesty Wageningen (0317-460520 of mghoostrom@cs.com).

 


In Wageningen is er een groep van circa 10 enthousiaste mensen actief voor Amnesty International. De leeftijd van de groepsleden varieert van begin 20 tot een flink eind daar boven. Er zijn mensen die zich al een heel aantal jaren inzetten voor Amnesty, maar er sluiten ook regelmatig nieuwe leden aan en omdat er ook mensen na hun studie uit Wageningen vertrekken of tijdelijk weg zijn vanwege een stage, wisselt de groep regelmatig van samenstelling. Op dit moment zijn nieuwe mensen bijzonder welkom.
Het hele jaar door voert Amnesty International grote en kleine acties en we haken in Wageningen voor een deel in op acties die landelijk of zelfs wereldwijd worden gevoerd. Elke 4 tot 6 weken wordt er plenair vergaderd om zaken voor te bereiden. Hoewel we ons met zeer serieuze onderwerpen bezighouden is de sfeer erg ongedwongen en gemoedelijk. Nu en dan nemen we buiten de gewone agendapunten van een vergadering de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over thema's die in het werk van Amnesty spelen.
 
Heb je interesse om ook op ander manieren wat voor Amnesty te betekenen of ken je mensen die dat misschien wel willen, laat het dan weten. Onze contactpersoon Marjon Oostrom vertelt je graag wat meer over wat we doen. Meer informatie over de activiteiten van de Wageningse groep van Amnesty International is ook te vinden op de website www.wageningen.amnesty.nl.
 

Word actief voor Amnesty - Wat past bij mij?


 

          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

         
mghoostrom@cs.com
 

www.wageningen.amnesty.nl