RechtStreeks                      
 
Elektronische nieuwsbrief van Amnesty International  Wageningen

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van 10 december de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en de manier waarop Amnesty daar in Wageningen aandacht aan schenkt.  

In deze nieuwsbrief:

 

Vlammen voor Vrijheid in het gemeentehuis

Op 10 december is het de 'Internationale Dag voor de Rechten van de Mens'. Het is dit jaar 60 geleden dat de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties werden opgesteld. Helaas worden deze nog lang niet overal in de wereld nageleefd. Onder het motto 'Vlammen voor Vrijheid' wil Amnesty International daar in Wageningen bij stil staan.

'Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis - zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.' Het zijn woorden die de Amerikaanse presidentsvrouw Eleanor Roosevelt in 1958 uitsprak. Het is ook de insteek van de bijeenkomst die we houden op woensdag 10 december vanaf 19.15 uur in het Wageningse gemeentehuis. Noteer de datum en doe mee. Het is zeker de moeite waard.

We gaan met een aantal Wageningers, die bij hun activiteiten (vaak ongemerkt) met een aantal basisrechten bezig zijn, op een bijzondere manier stilstaan bij de verschillende artikelen uit de Universele Verklaringen. Bijvoorbeeld met een dominee, een arts, een onderwijzer, een kunstenares, een ambtenaar van de burgerlijke stand en iemand die asiel kreeg in Nederland. Loco-burgemeester Stella Efdé zal er zijn, er is een indrukwekkende fototentoonstelling, er is muziek en er kan ook worden deelgenomen aan acties van Amnesty. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door een petitie te ondertekenen of een kaart te sturen aan iemand die gevangen zit. Ook vestigen we de aandacht op de landelijke Amnesty actie waarbij je op de website www.vlammenvoordevrijheid.nl je eigen vlam kunt ontsteken om te tonen dat mensenrechten je aan het hart gaan. Je geeft op die manier steun aan mensenrechtenhelden in Iran, Zimbabwe en Myanmar. 

 

TV uitzending over 60 jaar UVRM

Op 10 december zendt Vara vanaf 21:25 uur het TV programma Vlammen voor de Vrijheid uit. Het programma, dat op 9 december zal worden opgenomen in Carré in Amsterdam, staat geheel in het teken van 60 jaar Universele Verklaringen voor de Rechten van de Mens en de Amnesty campagne Vlammen voor de Vrijheid. De presentatie is in handen van Matthijs van Nieuwkerk. Er zijn verhalen van mensen wiens rechten ernstig zijn geschonden én cabaretiers geven commentaar op wat zij als onrecht zien. Erik van Muiswinkel, Diederik van Vleuten, Mike & Thomas, Sanne Wallis de Vries, Jeroen van Merwijk, Owen Schumacher en Viggo Waas leveren een bijdrage. Verder zijn er optredens van onder anderen De Dijk, Karin Bloemen, Solomon Burke, Michiel Romeijn (als Oboema) en de Asthon Brothers. Het is mogelijk de opnames op 9 december bij te wonen. Op de website van Vara is te zien hoe. Ook het programma Pauw en Witteman dat aansluitend rond 23:00 uur op 10 december wordt uitgezonden, zal in het teken van de mensenrechten staan.

De bijeenkomst op 10 december in het Wageningse gemeentehuis sluiten we omstreeks 21.00 uur af, dus de TV-uitzendingen hoef je niet te missen.

 

Verkoop van kaarten en kaarsen

In aanloop naar Kerst zullen vanaf eind november op diverse plaatsen in Wageningen kaarten en kaarsen van Amnesty verkocht worden. Op zaterdag 29 november waren we aanwezig met een kraam op de markt. Op zondag 30 november werden kaarten en kaarsen verkocht na afloop van de dienst in de Bevrijdingskerk. Op zaterdag 6 en zondag 7 december is Amnesty in de Johannes de Doperkerk bij de vieringen van de Rooms Katholieke parochie en op zondag 14 december is er een tafel ingericht in de Doopsgezinde Kerk. In alle gevallen is de verkoop natuurlijk niet het enige doel. Er zal ook telkens de mogelijkheid zijn om een petitie van Amnesty te ondertekenen.

Heb je ons gemist? In de Wereldwinkel aan de Kapelstraat zijn ook spullen van Amnesty te koop. Ook is het mogelijk bestellingen te doen via de webshop pagina op de website van Amnesty.

 

 
 
In Wageningen is er een groep van circa 10 enthousiaste mensen actief voor Amnesty International. De leeftijd van de groepsleden varieert van begin 20 tot een flink eind daar boven. Er zijn mensen die zich al een heel aantal jaren inzetten voor Amnesty, maar er sluiten ook regelmatig nieuwe leden aan en omdat er ook mensen na hun studie uit Wageningen vertrekken of tijdelijk weg zijn vanwege een stage, wisselt de groep regelmatig van samenstelling.  Op dit moment zijn nieuwe mensen bijzonder welkom. 
Het hele jaar door voert Amnesty International grote en kleine acties en we haken in Wageningen voor een deel in op acties die landelijk of zelfs wereldwijd worden gevoerd. Met name rond 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december proberen we het thema mensenrechten breed onder de aandacht te krijgen. Soms koppelen we een actie aan een Wagenings evenement waar we Amnesty goed bij vinden passen. Zo zijn we in augustus meestal aanwezig tijdens de Algemene Introductiedagen voor nieuwe studenten en tijdens het Leeffestival in juni. In andere situaties zetten we zelf of in samenwerking met andere Wageningse organisaties een actie op. 

Elke 4 tot 6 weken wordt er plenair vergaderd om zaken voor te bereiden. Hoewel we ons met zeer serieuze onderwerpen bezighouden is de sfeer erg ongedwongen en gemoedelijk. Nu en dan nemen we buiten de gewone agendapunten van een vergadering de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over thema's die in het werk van Amnesty spelen. 

Door verhuizing zijn we een paar fanatieke krachten binnen onze groep kwijt geraakt en daardoor kunnen we wel enige versterking gebruiken. Heb je interesse om ook op ander manieren wat voor Amnesty te betekenen of ken je mensen die dat misschien wel willen, laat het dan weten. Onze contactpersoon Marjon Oostrom vertelt je graag wat meer over wat we doen. Meer informatie over de activiteiten van de Wageningse groep van Amnesty International is ook te vinden op de website www.wageningen.amnesty.nl.

 
 

Word actief voor Amnesty - Wat past bij mij?


 

 
 
 

 
          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

          mghoostrom@cs.com
 
 
 
 
 

Vrouwen strijden voor gelijke rechten in  Iran

Women of Zimbabwe Arise

Aung San Suu Kyi uit Myanmar

Matthijs van Nieuwkerk presenteert het programma Vlammen voor de Vrijheid

 

 

 

 

 

 

 

Meer info op www.wageningen.amnesty.nl