RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van het Bevrijdingsfestival in Wageningen op 5 mei en de manier waarop Amnesty International daar op verschillende plekken actie voert.  

In deze nieuwsbrief:

 

 
De Roma, een nomadisch volk, vormen de grootste etnische minderheidsgroep in Europa. Binnen de EU zijn er naar schatting 10 miljoen Roma, plus zoín 4 miljoen op de Balkan en in Turkije. Roma zijn vaak slachtoffer van mensenrechtenschendingen.
 

In ServiŽ wonen de Roma, mede als gevolg van jarenlange discriminatie, vaak samen in de buitenwijken van de steden. Ook in Belgrado is dit het geval. Door projecten die de infrastructuur rondom de stad moeten verbeteren, zullen verschillende van deze Roma gemeenschappen verdwijnen. Ze worden uit hun huizen uitgezet. De autoriteiten in de stad zeggen de Roma voor te bereiden op deze huisuitzettingen, maar in werkelijkheid is dit vaak niet zo en worden de mensen op straat gezet zonder dat ze voldoende geÔnformeerd zijn, laat staan enige vorm van compensatie hebben ontvangen. Vaak staan de bulldozers al klaar om de huizen te slopen en moet men halsoverkop vertrekken, waardoor men noodgedwongen veel eigendommen moet achterlaten. De Roma die wel het 'geluk' hebben om onderdak te krijgen, komen terecht in containers. Deze containers zijn tochtig, vies en hebben geen stromend water en sanitaire voorzieningen.

 

 

ServiŽ wil graag toetreden tot de Europese Unie. In de criteria voor toetreding van de EU staat onder andere beschreven dat een toetredend land de mensenrechten moet respecteren en handhaven. Servische autoriteiten zullen dus niet willen dat mensenrechtenschendingen door Servische autoriteiten in de openbaarheid komen; dit zal hun kans op toetreding tot de EU verkleinen. Actie voeren en schendingen openbaar maken zal de autoriteiten stimuleren.

 

Amnesty International vraagt van de Servische autoriteiten om alsnog hulp te bieden aan de uit huis gezette Roma en maatregelen te treffen om toekomstige huisuitzettingen volgens mensenrechtennormen te laten verlopen. De actie past binnen de campagne voor Menswaardig Wonen van Amnesty. Daarnaast is de relatie tussen de Roma en 5 mei niet willekeurig: in de tweede wereldoorlog zijn ongeveer een half miljoen Roma vermoord door de Nazi's. Zij zagen de Roma als crimineel en vonden het geen Europees volk. Veel van de vooroordelen waarvan Roma in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer waren, gelden in veel Europese landen, waaronder ServiŽ, vandaag de dag nog steeds.

Tijdens het Bevrijdingsfestival In Wageningen vraagt Amnesty International het publiek  een actiekaart te ondertekenen gericht aan de Servische minister voor mensenrechten met een oproep om de rechten van Roma te respecteren. 

 
 
Amnesty is in de middag van 5 mei te vinden op het Salverdaplein, waar tijdens het Bevrijdingsfestival het ĎPlein voor de vrijheidí is ingericht. Ook de organisaties WarChild, Vluchtelingenwerk en Cordaid presenteren zich daar op een actieve manier.

Meer informatie is te vinden op: www.amnesty.nl

 

Wageningen kent sinds enkele maanden weer een studentengroep van Amnesty International. De groep wil het werk van Amnesty met name onder de aandacht brengen binnen Wageningen Universiteit, maar is ook aanwezig tijdens het Bevrijdingsfestival. Zij voeren op 5 mei ook actie voor de Roma in ServiŽ die met gedwongen huisuitzettingen worden geconfronteerd. De groep voert de actie op het Plantsoen tegenover de Action.  

De studentengroep kan nog wel enkele extra mensen gebruiken. Het is een enthousiaste gezellige club met een internationaal karakter. De voertaal is Engels, Heb je interesse om je bij de groep aan te sluiten, meld je dan aan bij Miriam Haaksma (m_haaksma@hotmail.com).

 

Het tangramspel

De actie voor de Roma in ServiŽ wordt ondersteund met een 'reuzetangram'. Tangram is een oud puzzelspel dat bestaat uit zeven onderdelen waarmee ontelbaar veel figuren kunnen worden gevormd, waaronder een huis: 

 
 
 

 

 

 

 

 

De onderdelen van de tangram staan symbool voor de brokstukken van huizen die door de Servische overheden zijn verwoest. Wij 'bouwen' met de tangram een nieuw huis voor de Roma, en geven de Servische autoriteiten het goede voorbeeld: huizen bouwen in plaats van afbreken. We vragen daarmee aandacht voor het feit dat de mensenrechten gerespecteerd moeten worden.

Om deze actie kracht bij te zetten worden ook koelkastmagneten uitgedeeld in de vorm van een tangram, met informatie over gedwongen huisuitzettingen en Amnesty.

 

Dossierwerk SyriŽ, Libanon en JordaniŽ

Iedere locale Amnesty groep werkt naast de reguliere activiteiten aan een dossiers. Zo richt Amnesty Wageningen zich sinds begin 2009 specifiek op de landen SyriŽ, Libanon en JordaniŽ. Net als in TunesiŽ, Egypte en LibiŽ wordt daar de laatste maanden geprotesteerd uit onvrede over het bestaande regime. Met name het Syrische leger gaat daarbij onwaarschijnlijk hard tekeer tegen de eigen burgers om het protest de kop in te drukken. De veiligheidstroepen schieten op vreedzame demonstranten, voeren massa-arrestaties uit en steden worden volledig afgesloten als bewoners publiekelijk hebben opgeroepen tot hervormingen. Amnesty heeft inmiddels een lijst van ten minste 200 namen ontvangen van mensen die zijn vermoord. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel hoger. De ontwikkelingen in SyriŽ hebben ook zijn weerslag op het politiek instabiele Libanon. Ook in JordaniŽ zijn er protestacties geweest waarbij werd opgeroepen tot democratische hervormingen. Daar wordt er over het algemeen wel veel minder hard tegen opgetreden dan in SyriŽ.

Het is zeker op zijn plaats om de ontwikkelingen op het terrein van mensenrechten in SyriŽ, JordaniŽ en Libanon nauwlettend te volgen. Het werken aan een dossier betekent onder meer dat we regelmatig aandacht vragen voor schrijf- of groetenacties gericht op mensen in deze landen. Amnesty heeft voor het dossierwerk Ďdigitale actienetwerkení opgezet. De website van Amnesty Nederland kent een afgeschermd deel waar dossierwerkers op kunnen inloggen. Ze vinden daar veel achtergrondinfo over de regio waar zij zich voor inzetten. Een landenspecialist draagt die informatie aan. Er worden oproepen voor acties geplaatst en er verschijnen ook berichten wanneer er bijvoorbeeld iemand is vrijgelaten. Ook kunnen er ervaringen van acties worden gedeeld met locale groepen die zich in hun dossierwerk op dezelfde regio richten. Heb je interesse om samen met de Wageningse Amnesty werkgroep met dit dossier aan de slag te gaan, meld je dan aan bij de contactpersoon van de groep Marjon Oostrom (0317-460520 / mghoostrom@cs.com)   

 
 


 

         

 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  •  afschaffen van de doodstraf
  •  uitbannen van marteling
  •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriŽntatie.

 

          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

          mghoostrom@cs.com