RechtStreeks
Elektronische nieuwsbrief 

Amnesty International Wageningen

 

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van Bevrijdingsdag op 5 mei en de manier waarop Amnesty International daar in Wageningen bij betrokken is.  

In deze nieuwsbrief:

 

In de middag van 5 mei zal Amnesty International met een actie aanwezig zijn tijdens het Bevrijdingsfestival. Dit jaar zijn we zelfs op twee plekken te vinden. Amnesty presenteert zich op de gebruikelijke plek aan het Plantsoen tegenover de Supercoöp. Daarnaast zijn we ook betrokken bij het ‘Plein van de Vrijheid’ dat op het pleintje van het Bassecour achter het Salverdaplein wordt ingericht. Hierbij wordt samengewerkt met de organisaties Vluchtelingenwerk, Cordaid en Warchild.

We voeren op 5 mei actie tegen gedwongen huisuitzettingen in Kenia. Twee miljoen sloppenbewoners in de Keniaanse hoofdstad Nairobi leven onder constante dreiging. Ze kunnen ieder moment, zonder waarschuwing, uit hun huizen worden gezet. Gedwongen huisuitzettingen in Kenia gaan vaak gepaard met veel geweld. Slachtoffers worden aan hun lot overgelaten: ze krijgen geen nieuwe woning, geen compensatie, ze zijn hun huis, hun bezittingen en vaak hun kostwinning kwijt. Via een petitie gericht aan president Mwai Kibaki wordt opgeroepen deze gedwongen huisuitzettingen te stoppen en bij projecten waarbij mensen hun woningen moeten opgeven de mensenrechten te respecteren, door hen goede alternatieven te bieden.

De actie wordt onder de aandacht gebracht door regelmatig een muur van verhuisdozen op te bouwen. De muur van dozen symboliseert de muur waar mensen in Kenia bij de gedwongen huisuitzettingen tegen oplopen. Wanneer de muur klaar is verschijnt de tekst ’Stop gedwongen huisuitzettingen in Kenia!'


Omdat we op twee plekken aanwezig willen zijn op 5 mei, kunnen we wel de nodige menskracht gebruiken. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met het voeren van een actie, of ken je misschien iemand in je omgeving voor wie dat geldt, meld dit dan bij Marjon Oostrom (mghoostrom@cs.com  0317-460520).

Meer over de actie is te lezen op www.amnesty.nl.

 

Verhalenmarathon 'In vrijheid gesproken'

Op 5 mei herdenken en vieren we 65 jaar bevrijding. In het kader van dit bijzondere lustrumjaar wordt onder het motto 'In vrijheid gesproken' in de bblthk een 24 uur durende verhalenmarathon gehouden. Cabaretier Freek de Jonge neemt in de nacht van 3 op 4 mei om klokslag 00.00 uur het eerste verhaal voor zijn rekening. Vervolgens lezen zo'n 150 burgers, schrijvers - waaronder Jan Siebelink, A.L. Snijders, Annie van Gansewinkel en Thomas Verbogt - , burgemeesters, wethouders, raadsleden, huisvrouwen/-huismannen, wetenschappers, Eerste en Tweede Kamerleden, politiemensen en andere mensen voor uit zelfgemaakt of werk van anderen. Vlak voor het ontsteken van het bevrijdingsvuur de nacht erop draagt schrijfster Yasmine Allas het laatste verhaal voor op het 5 Mei Plein.


Ook Amnesty International neemt deel aan deze verhalenmarathon. Op 4 mei tussen 17.30 en 18.00 uur lezen enkele leden van de plaatselijke groep 'Verhalen uit de sloppen'. Het zijn persoonlijke ervaringen met een gedwongen huisuitzetting van mensen uit Angola, Cambodja en Kenia. Op 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival staan de gedwongen huisuitzettingen van mensen in sloppenwijken ook centraal in de acties van Amnesty.

 


Iedere locale Amnesty groep werkt naast de reguliere activiteiten aan één of meer eigen dossiers. Als Wageningse groep richten we ons in het dossierwerk op de landen Syrië, Libanon en Jordanië. Het  betekent dat we regelmatig aandacht vragen voor schrijf- of groetenacties gericht op mensen in deze landen en ook de ontwikkelingen van de mensenrechten in deze landen met extra aandacht volgen.

Hoewel Syrië, Libanon en Jordanië qua geschiedenis en politieke structuur behoorlijk van elkaar verschillen zijn er in alledrie de landen nog veel verbeteringen op het terrein van mensenrechten mogelijk. Op de website van Amnesty Wageningen kun je daar veel meer over lezen.

Spreekt het je aan om zelf aan dit actienetwerk van Amnesty International te werken, neem dan contact op met Marjon Oostrom, contactpersoon voor Amnesty Wageningen (0317-460520 of mghoostrom@cs.com).

 


In Wageningen is er een groep van circa 10 enthousiaste mensen actief voor Amnesty International. De leeftijd van de groepsleden varieert van begin 20 tot een flink eind daar boven. Er zijn mensen die zich al een heel aantal jaren inzetten voor Amnesty, maar er sluiten ook regelmatig nieuwe leden aan en omdat er ook mensen na hun studie uit Wageningen vertrekken of tijdelijk weg zijn vanwege een stage, wisselt de groep regelmatig van samenstelling. Op dit moment zijn nieuwe mensen bijzonder welkom.
Het hele jaar door voert Amnesty International grote en kleine acties en we haken in Wageningen voor een deel in op acties die landelijk of zelfs wereldwijd worden gevoerd. Elke 4 tot 6 weken wordt er plenair vergaderd om zaken voor te bereiden. Hoewel we ons met zeer serieuze onderwerpen bezighouden is de sfeer erg ongedwongen en gemoedelijk. Nu en dan nemen we buiten de gewone agendapunten van een vergadering de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over thema's die in het werk van Amnesty spelen.
 
Heb je interesse om ook op ander manieren wat voor Amnesty te betekenen of ken je mensen die dat misschien wel willen, laat het dan weten. Onze contactpersoon Marjon Oostrom vertelt je graag wat meer over wat we doen. Meer informatie over de activiteiten van de Wageningse groep van Amnesty International is ook te vinden op de website www.wageningen.amnesty.nl.
  

         

 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty International richt zich met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  •  afschaffen van de doodstraf
  •  uitbannen van marteling
  •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

 

          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

          mghoostrom@cs.com