RechtStreeks                      
 
Elektronische nieuwsbrief van Amnesty International  Wageningen

Als Wageningse afdeling van Amnesty International maken we graag van deze manier gebruik om de leden en mensen die de organisatie een warm hart toedragen op de hoogte te houden van de activiteiten van Amnesty. Mocht je een dergelijke mail niet op prijs stellen dan kun je dat hier kenbaar maken. Omgekeerd zijn we natuurlijk ook blij als je deze mail juist verder verspreidt onder vrienden en bekenden. 

Deze uitgave van RechtStreeks staat vooral in het teken van het vieren van de Dag van de Vrijheid op 5 mei en de manier waarop Amnesty International daar in Wageningen bij betrokken is.  

In deze nieuwsbrief:

 
 

Op 5 mei is Amnesty aanwezig tijdens het Bevrijdingsfestival. We staan met onze actie aan het Plantsoen, naast de Junushoff tegenover de Supercoop. Daar vragen we aandacht voor de zaak van Justine Masika Bihamba, een mensenrechtenactiviste uit de Democratische Republiek Congo. Zij werkt voor de organisatie Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles ( SFVS), die zich inspant om seksueel geweld tegen vrouwen te voorkomen. Het is een actie die deel uit maakt van de campagne 'Stop Geweld tegen vrouwen' die Amnesty in de eerste helft van 2009 houdt.

Eind 2007 drongen militairen het huis van Justine binnen. Daar troffen ze haar zes kinderen. Ze bonden de kinderen vast en een soldaat sloeg de oudste dochter hard in het gezicht. Daarna probeerde hij haar zus te verkrachten en bewerkte haar met een mes. Toen Justine thuiskwam vertrokken de soldaten. Ze had de indringers herkend. De militaire politie weigerde hen echter te arresteren, want er zou geen bewijs zijn. In de periode die volgde vielen soldaten twee keer het huis binnen en bedreigden ze het gezin. Het is geen toeval dat de soldaten juist Justine lastigvielen. Ze hebben het op haar gemunt omdat ze voor een mensenrechtenorganisatie werkt.

Tijdens de acties op en rond 5 mei roepen we met een petitie op tot een onmiddellijk onderzoek naar de aanvallen op Justine’s gezin, de aanhouding en berechting van de daders en bescherming voor haar gezin en bescherming van andere activisten. We maken gebruik van de “Congo Experience” die speciaal voor de Bevrijdingsfestivals zijn ontwikkeld.
 
De Congo Experience is een speciaal hokje, waar de bezoeker naar binnen stapt, een koptelefoon opzet, en vervolgens een verhaal hoort over seksueel geweld tegen vrouwen in Congo. Speciale geluidseffecten en de aankleding van het hokje zorgen ervoor dat de verhalen invoelbaar worden. De bezoeker kan zich op deze manier inleven in wat slachtoffers is overkomen, wat hun naasten doormaken en hoe mensenrechtenactivisten – vaak zelf vrouw en slachtoffer – zich voor hen inzetten. De aangrijpende teksten zijn geschreven door een scenarioschrijfster en werden ingesproken door bekende acteurs en actrices: Gijs Scholten van Aschat, Saskia Temmink, Jacqueline Blom en Frank Lammers.

 
 

Ook op andere plekken in Wageningen is er op 5 mei aandacht voor Amnesty. Dj Freek Steenvoorden draait tussen 17.00 en 19.00 uur tijdens het Dansdefilé op het Conventplein. Hij maakt bij zijn optreden gebruik van twee grote videoschermen en heeft aangekondigd in zijn show veel aandacht voor Amnesty te vragen. We zullen ons tijdens het optreden van Dj Freek met petitielijsten onder het publiek begeven om ook op het Conventplein handtekeningen voor Justine Masika Bihamba op te halen.

 
 

Op de Markt treedt vanaf 23.00 uur Ellen ten Damme samen het Dj Isis op. Het is nog een verrassing wat de inhoud zal zijn van het programma. Ellen ten Damme is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid. Dat betekent dat ze op 5 mei op maar liefst vijf Bevrijdingsfestivals optreedt en onder meer het Lied van de vrijheid zal spelen. Daarbij wordt het publiek op een bijzondere manier opgeroepen Amnesty te steunen.

 
 

Iedere locale Amnesty groep werkt naast de reguliere activiteiten aan één of meer eigen dossiers. Zo werkte Amnesty Wageningen een aantal jaren specifiek voor de organisatie APDP in de Indiase deelstaat Jammu en Kashmir en voor mensenrechtenactivisten in de Zuid-Andes. Amnesty Nederland heeft er voor gekozen het dossierwerk voor locale groepen wat anders op te gaan zetten. Dat gebeurt nu via digitale actienetwerken.
 
De website van Amnesty Nederland kent een afgeschermd deel waar dossierwerkers op kunnen inloggen. Ze vinden daar veel achtergrondinfo over de regio waar zij zich voor inzetten. Een landenspecialist draagt die informatie aan. Er worden oproepen voor acties geplaatst en er verschijnen bijvoorbeeld 'Goed Nieuws' berichten wanneer er iemand is vrijgelaten. Ook kunnen er ervaringen van acties worden gedeeld met locale groepen die zich in hun dossierwerk op dezelfde regio richten.
 
Als Wageningse groep gaan we ons in het dossierwerk de komende tijd concentreren op de landen Syrië, Libanon en Jordanië. Het zal betekenen dat we regelmatig aandacht zullen vragen voor schrijf- of groetenacties gericht op mensen in deze landen en ook de ontwikkelingen van de mensenrechten in deze landen met extra aandacht gaan volgen.
 
Hoewel Syrië, Libanon en Jordanië qua geschiedenis en politieke structuur behoorlijk van elkaar verschillen zijn er in alledrie de landen nog veel verbeteringen op het terrein van mensenrechten mogelijk. Op de website van Amnesty Wageningen kun je daar veel meer over lezen. Spreekt het je aan om via een digitaal actienetwerk van Amnesty International aan verbeteringen te werken, neem dan contact op met Marjon Oostrom, contactpersoon voor Amnesty Wageningen (0317-460520 of mghoostrom@cs.com).

 
 

In Wageningen is er een groep van circa 10 enthousiaste mensen actief voor Amnesty International. De leeftijd van de groepsleden varieert van begin 20 tot een flink eind daar boven. Er zijn mensen die zich al een heel aantal jaren inzetten voor Amnesty, maar er sluiten ook regelmatig nieuwe leden aan en omdat er ook mensen na hun studie uit Wageningen vertrekken of tijdelijk weg zijn vanwege een stage, wisselt de groep regelmatig van samenstelling. Op dit moment zijn nieuwe mensen bijzonder welkom.
 
Het hele jaar door voert Amnesty International grote en kleine acties en we haken in Wageningen voor een deel in op acties die landelijk of zelfs wereldwijd worden gevoerd. Elke 4 tot 6 weken wordt er plenair vergaderd om zaken voor te bereiden. Hoewel we ons met zeer serieuze onderwerpen bezighouden is de sfeer erg ongedwongen en gemoedelijk. Nu en dan nemen we buiten de gewone agendapunten van een vergadering de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over thema's die in het werk van Amnesty spelen.
 
Heb je interesse om ook op ander manieren wat voor Amnesty te betekenen of ken je mensen die dat misschien wel willen, laat het dan weten. Onze contactpersoon Marjon Oostrom vertelt je graag wat meer over wat we doen. Meer informatie over de activiteiten van de Wageningse groep van Amnesty International is ook te vinden op de website www.wageningen.amnesty.nl.
 
 

Word actief voor Amnesty - Wat past bij mij?


 

 
 
 

 
          Contactpersoon:
          Marjon Oostrom
          T: 0317-460520

          mghoostrom@cs.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justine Masika Bihamba
 
 
 
Handtekeningen verzamelen
aan het Plantsoen
 
 
 
 
 
 
 
 
Dj Freek in actie op 5 mei
 
 
 
Ellen ten Damme en Dj Isis
 
 
 
 
 
 
 
Vluchtelingenkamp aan de grens
 van Syrie en Irak
 
 
Foto's van verdwenen
mensen in Libanon
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info op www.wageningen.amnesty.nl